Manifest

L’esfera pública digital esdevé un entorn de diàleg entre les persones conformador d’opinió pública. Quan estem connectats passem a ser activistes i adoptem un rol actiu en la construcció de l’opinió pública i l’agenda política. Els usuaris i usuàries tenim l’oportunitat de coproduir els continguts i tendir cap a la construcció espontània de significats col·lectius i representatius de l’entonament majoritari.

Davant aquest escenari de democratització dels espais de deliberació, el progressisme ha de saber utilitzar les eines al seu abast per constituir un imaginari social i cultural que permeti avançar cap a la justícia social, l’abordament de la crisi climàtica, l’enfortiment de la democràcia i el feminisme.

A les xarxes s’està jugant una batalla cultural entre la ultradreta reaccionària i l’esquerra progressista. L’apropiació del liberalisme capitalista-conservador de la cultura pop, els memes i artefactes culturals, és a dir, de l’imaginari cultural digital representa un perill per a la defensa dels valors progressistes. Tots aquests elements representen d’alguna manera la societat i escenifiquen la realitat de manera efectiva.

Les generacions del present i del futur, els més joves, no tenim espais d’expressió massius. L’adultocentrisme estructura la vida deixant als marges les noves generacions i les més pretèrites. Hem d’apropiar-nos dels mitjans que estiguin al nostre abast per autorepresentar-nos i que no siguin els professionals de l’opinió interessada qui parlin per nosaltres als mitjans massius.

A ciberpoder.net proposem un espai que generi continguts i eines perquè les activistes joves estiguem present a les comunitats online batallant pel sentit que construeix la cultura popular digital, amb clares intencions que aquesta tendeixi al progressisme, la inclusió, la pau, l’amor i a la democràcia, així com a una ètica de mínims fonamentada en els drets humans, a partir de la qual construir l’ètica individual subjectiva.

Signa el manifest