Activisme digital per una cultura popular digital que tendeixi al progressisme,
la democràcia i a una ètica de mínims fonamentada en els drets humans
Segueix-nos

Facebook (Meta) neteja la seva imatge: ara limita els anuncis de perfilat polític, racial o sexual

Ecoansietat: banalitat ‘de pijos’ o conscienciació ecologista

Un futur inevitable? Governança algorítmica i algocràcia (II)

Algoritmes i Machine Learning: Per què es diu que les màquines aprenen?

Batalla pel sentit