Segueix-nos
Avatar photo

Albert M

3 posts
AAAAABJRU5ErkJggg==
Llegir més

Metavers: el nou mercat de les realitats

Els metaversos i la realitat virtual amenacen amb convertir la nostra percepció del món en una «Reality-as-a-Service» controlada per grans empreses, posant en perill la democràcia i l'activisme social.
AAAAABJRU5ErkJggg==
Llegir més

Astrologia i MBTI: una mirada filosòfica

L'astrologia i l'MBTI no són ciència, però compleixen funcions identitàries i de cerca de sentit. La seva popularitat a les xarxes reflecteix necessitats humanes que la ciència no cobreix.